من هم أهل الجنة؟

October 29, 2013  |  By  | 


Kertas kerja ini menerangkan mengenai beberapa golongan manusia yang termasuk dalam Ahli Syurga. Ia merangkumi ciri-ciri mereka serta perbahasan secara mendalam mengenai mereka yang disandarkan kepada nas al-Quran dan Hadis Rasulullah Sallahu 'Alaihi Wasallam.