პროექტი-" შეეძლო თუ არა არქიმედეს დედამიწის აწევა?"

January 12, 2014  |  By  |  Impressions: 673  | 


" შეეძლო თუ არა არქიმედეს დედამიწის აწევა?"

More from Nona Gorgadze