STANDARD GURU MALAYSIA (Tanggungjawab)

October 31, 2013  |  By  | 


NORAFIZA BINTI AZIZAN A143885 Maksud tanggungjawab:  Tanggungjawab bemaksud satu amanah yang sangat berat iaitu dimana seorang guru bertanggungjawab dalam menggalas amanah tersebut supaya dapat