!כוח המחשבה על הגוף

bu.mordi


Published on October 19, 2013

הפירוש המילולי של המילה דיאנטיקה הוא "דרך המחשבה". דיאנטיקה היא מדע חדש שכוללת טכניקה המבוססת על הקשבה שפותח ב1950 על ידי ל. רון האברד הספרון מציג את הנושא