Psynopsis "Marcello"

January 13, 2014  |  By  |  Impressions: 50  | 


”Jordens misjon er å utvikle kjærlighetens prinsipp” (Marcello Haugen) ”MARCELLO” en tv-serie i fem deler av Jan Lindvik ”Jordens misjon er å utvikle kjærlighetens prinsipp” (Marcello Haugen)