Ομάδα Γ - Συμβουλίο Στοκχόλμης

April 23, 2013  |  By  | 


Ποιες οι προθέσεις του Συμβουλίου της Στοκχόλμης το 2001 ως προς την εξειδίκευση των Ευρωπαϊκών πολιτικών, την ποιοτική αλλαγή των δομών της εκπαίδευσης, τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, τη διερεύνηση των οριζόντων των εκπαιδευτικών συστημάτων;

More from palgreg1