Kimyasal Sayı: 9 - Ekim

October 12, 2014  |  By  | 


Category: Political

Üniversite gençliği ile Sakaryayı bütünleştiren, kendini tüketerek var eden, yoksulluğun, yoksunluğun kıskacındaki gençliğin kendi alanlarındaki sorunlarına değinen ve yaşama sahip çıkan bir grup üniversiteli ve işçi gençlerin çıkardığı sosyo-külürel fanzindir.

Page 1 / 2