Get more exposure for your business with the new HTML5 flipbooks. Learn more

Leasing

impulsleasing


Published on August 1, 2013

Leasing jest jedną z form zewnętrznego finansowania inwestycji, głównie w przypadku przedsiębiorców. Mogą oni skorzystać z leasingu operacyjnego, albo finansowego. Leasing pod wieloma względami jest korzystniejszą formą finansowania zakupu np. środków trwałych, niż kredyt bankowy. Jakie korzyści odniesie przedsiębiorca przy zastosowaniu leasingu?

Similar publications