Leasing

August 1, 2013  |  By  | 


Leasing jest jedną z form zewnętrznego finansowania inwestycji, głównie w przypadku przedsiębiorców. Mogą oni skorzystać z leasingu operacyjnego, albo finansowego. Leasing pod wieloma względami jest korzystniejszą formą finansowania zakupu np. środków trwałych, niż kredyt bankowy. Jakie korzyści odniesie przedsiębiorca przy zastosowaniu leasingu?

More from impulsleasing