הסיפורים של א'1

January 14, 2014  |  By  | 


לקראת הוצאתו של עיתון בית הספר לאור ,נכתבו סיפורים רבים ,הנה מקבץ סיפורים שלא נכנסו אך קיבלו מקום מיוחד משלהם.

More from Ruth Goldfiz