İŞBİRLİKÇİ EĞİTİM PROJESİ-GRUNDTVİG ÖĞRENME ORTAKLIĞI -

September 5, 2013  |  By  | 


BEST PRACTİCES AND EXPERİENCES This booklet summarizes, experiences and the best practices acquired by all participants of unemployed youth, adult learners and employers during the activities of Co-Train Project.(www.co-train.eu) PAYLAŞIMLAR - DENEYİMLER Bu kitapçık,” İşbirlikci Eğitim Projesi faaliyetlerinin katılımcıları olan işsiz gençler, yetişkin öğreniciler ve işverenlerin deneyimlerini ve iyi uygulamalarını özetlemektedir. www.co-train.eu

More from Nurcan Ari