KERTAS PROJEK PBL

June 1, 2017  |  By  | 


Category: Education

Tinjauan Literatur Cari kajian lepas/fakta dari mana-mana sumber untuk menjawab soalan unit. Penerangan dalam bentuk imej, teks atau grafik. Kaedah Kajian Jelaskan secara terperinci bagaimana kajian dilaksanakan (proses pengumpulan data) Contoh : 1. Agiha

More from atmareni