151569052-Tehnici-și-investigații-nursing-pdf

October 6, 2015  |  By  | 


Tehnici și investigații nursing 2 - sondajele şi spălaturile vor fi notate în FO (şi numele persoanei care le - a efectuat);  eventualele greşeli comise cu ocazia sondajului şi spălaturilor vo r fi raportate imediat medicului pentru a com