Get more exposure for your business with the new HTML5 flipbooks. Learn more

KERTAS KERJA INTAI DESA VOL 2.0

Sahira Afrina


Published on December 4, 2014

PENDAHULUAN Kepesatan pembangunan negara yang berterusan turut meningkatkan kuantiti sisa pepejal yang dijana setiap tahun, menyebabkan kos pengurusan sisa pepejal turut meningkat. Keadaan ini telah meningkatkan kos kutipan dan pembinaan fasiliti untuk merawat dan melupuskan sisa pepejal. Hal ini telah mendapat perhatian umum daripada masyarakat kerana telah timbulnya kesedaran daripada masyarakat tentang pentingnya pengurusan sisa pepejal bagi membantu meringankan beban pihak yang bertanggungjawab. Pendidikan dan kesedaran dalam bidang sisa dan pengurusan sisa kini sangat penting dari sudut pandangan sejagat pengurusan sumber. Penghimpunan dan penyebaran sisa toksik, pemusnahan serta penyusutan lapisan ozon dan pengeluaran gas akan mengancam kemandirian manusia dan beribu-ribu spesies hidupan lain, warisan kepada generasi masa depan serta keselamatan negara. Menyedari hakikat ini, kelab KPKI yang bernaung di bawah Pusat Pengajian Sains Diagnostik dan Kesihatan Gunaan (PPSDKG), Fakulti Sains Kesihatan (FSK). bercadang untuk mengadakan sebuah program keajikan iaitu ”rogram Intai esa” untuk sama -sama berkongsi maklumat dan sekaligus membuka peluang pada masyarakat untuk mengetahui lebih lanjut tentang kepentingan amalan kitar semula dan sejajar dengan tema, ”Live green t oday, love life tomorrow”. Oleh itu, melalui program khidmat masyarakat ini pihak kami berhasrat mengadakan program yang dapat memberi inspirasi kepada mas yarakat melalui program ‘Baja Kompos dari Sisa Sinki’ dan Inovasi menggunakan Barang-barang Terpakai. Penggunaan baja kompos dapat