03 OCAK

January 3, 2015  |  By  | 


Sesini Duyur ŞANLIURFA ! Siyasetin Nabzı URFANATİK’de Atıyor www.urfanatik.com 03 Ocak 2015 Cumartesi 2 Urfanatik Siyaset Milletvekili Özcan, Urfanatik gazetesini ziyaret etti Eğilmez, “4 yılda büyük başarılara imza attık” Toru Milletvekili adayı olacağını açıkladı Önen,“Ülkemizin birliği ve beraberliği daim olsun” Şanlıurfa Çağdaş Çankaya Mah. Resul - lah Cami Çaprazında Üç Cephesi Açık, Hastane, Banka ve Çevre Yoluna Yakın İki Katlı Olan 60m 2 Üst Bölümü ve 270m 2 Depo Olmak Üzere 330m 2 İşyeri Satılıktır. İşyeri İlaç Deposu, Büro, Matbaa, Toptan Dağıtım İşyeri, Araç Yıkama, Halı Yıka - ma, Toptan Gıda Dağıtı - mı, Market Gibi İşlerde Kullanılabilir -Haber Merkezi- AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ab - dülkadir Emin Önen, Sevgili Peygam - berimiz Hz. Muhammed’in doğum yıl dönümü olan ve halk arasında Mevlid Kandili olarak bilinen mübarek gece nedeniyle bir mesaj yayınladı. Önen mesajında; Sevgili Peygamberimizi anmanın, hatırlamanın ibadet olduğu - nu, Mevlid Kandilinin de Müslüman - lar için neşe ve sevinç günü olduğunu belirterek Şanlıurfalıların ve İslam aleminin Mevlid kandilini tebrik te - tiğini, bu mübarek gün vesilesiyle ül - kemizin birlik ve beraberliğinin daim olması dileğinde bulundu. “Birlik ve beraberliğimize dua edelim” 02 Ocak 2015 Perşembe gününü 03 Ocak 2015 Cumartesi gününe bağla - yan gecenin Mevlid Gecesi olduğunu hatırlatan AK Parti Şanlıurfa Millet - vekili Emin Önen, “Mübarek geceler, İslam dininin kıymet verdiği geceler - dir. Allahü Teâlâ, kullarına çok acı - dığı için, bazı gecelere kıymet vermiş, bu gecelerdeki, dua ve tevbeleri kabul edeceğini bildirmiştir. Kullarının çok ibadet yapması, dua ve tevbe etmeleri için bu geceleri sebep kılmıştır. Onun için bu mübarek gün ve gecelerde ken - di ailemiz için yaptığımız duaların ya - nısıra ülkemizin, milletimizin birliği ve dirliğinin daim olması için de dua etmemiz hepimizin faydasına olacak - tır” dedi. “Doğum gününü kutlamak Alla - hü Teâlâ’ya şükretmek olur” Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed’in son peygamber olduğu - nu hatırlatan Milletvekili Emin Önen, “Doğum günü kutlamaları konusun - da herkes bir çeşit söylüyor. Aslında İslamiyet’te doğum gününü kutlamak vardır ve Allahü Teâlâ’ya şükretmek olur. Mevlid Gecesi yada halk diliyle Mevlid kandili de, Peygamber efendi - mizin doğum günüdür. Bu gece; Sev - gili Peygamberimiz, Allahü Teâlâ’nın Habibi Muhammed Mustafa sellalla - hü aleyhi vesellem doğduğu için sevi - nenler affedilir. Bu gecede, Resulullah doğduğu zaman görülen hâlleri, mu - cizeleri okumak, dinlemek, öğrenmek çok sevabdır. Kendisi de anlatırdı. Eshab-ı kiram da bir yere toplanıp anlatırlardı. Hat - ta; Mevlid Gecesinde erkek kadın karı - şık olmadan, çalgı ve başka haram ka - rıştırmadan, Allah rızası için Kuran-ı Kerim okumak, salevat-ı şerife getir - mek, tatlı şeyler yedirip içirmek, hay - rat ve hasenat yapmak, böylece o gece - nin şükrünü yerine getirmek lazımdır” diyerek bu geceyi bütün Müslümanla - rın en iyi şekilde ihya etmesi gerekti - ğini belirtti. Bilindiği gibi Sevgili Peygamberi - miz Hz. Muhammed sellalahu aleyhi vesellem; Mîlâdî 571 yılında, Hicretten 53 sene evvel Rebîulevvel ayının 12. Pazartesi gecesi sabaha karşı Mekke - nin Haşimoğulları mahallesinde, Safâ Tepesi yakınında bir evde doğdu. O gün henüz güneş doğmadan âlem nûr ile doldu. Âdem aleyhisselâmdan beri babadan evlâda intikal edegelen nûr asıl sahibine ulaştı. Her Peygamberin ümmeti, ken - di Peygamberinin doğum gününü bayram yapmıştı. Bugün de Müslü - manların bayramıdır. Neşe ve sevinç günüdür. Mevlid gecesi, Kadir gecesin - den sonra en kıymetli gecedir; hatta Mevlid gecesinin Kadir gecesinden de kıymetli olduğunu bildiren âlimler de vardır. -Murat ÇİFTÇİ- 1.Sayfanın devamı.. AK Parti Şanlıurfa Millet - vekili Halil Özcan AK Partinin Şanlıurfa’da yapmış olduğu çalış - malar hakkında gazetemiz İmti - yaz sahibi Tahir Gülebak’a bilgiler aktardı. Milletvekili Özcan, “Şan - lıurfa gelecekte daha güzel yer - lerde olacaktır. Hem basın olarak sizler milletvekili olarak ise bizler Şanlıurfa’nın gelişmesi için elimiz - den gelen gayreti göstermemiz ge - rekiyor. Bu anlamda bizleri ağırla - dığınız için teşekkür ederiz” dedi. Urfanatik Gazetesi imtiyaz sahi - bi Tahir Gülebak ise, “Şanlıurfa’da park sıkıntısı her kesim tarafından tepkiler çekiyor. Özellikle kentsel dönüşümün başlatıldığı eski hal pazarında her - hangi bir çalışmanın yapılmaması hem şehrimizin imajını zedeliyor. Hem de belediyeye aylık belli bir zararı oluyor. Bu anlamda hem be - lediye hem de vatandaş zarar gö - rüyor. Projelerin biran önce hayata geçirilmesi gerekiyor. Trağin yo - ğun olduğu bölgelerde çalışmaların hızlandırılarak yapılması gereki - yor. Maşuk-Evren sanayi Çevre yolunun öncelikli projeler arasın - da yer alması gerekiyor. Bu an - lamda gazetemizi ziyaret eden AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan’a teşekkür ediyorum” dedi. “Tekrar aday olacağım” Tekrar Milletvekili adayı olacak mısınız? Sorumuza olumlu yanıt veren Özcan, “ Evet Genel seçim - lerde tekrar Milletvekili adayı ola - cağım hizmetimizi sürdüreceğiz” dedi. -Murat ÇİFTÇİ- AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Av. Yusuf Eğilmez 4 Ocak’ta yapılacak olan 5. Olağan ilk kongresine tüm Şanlıurfalıları davet etti. AK Parti Şanlıurfa İl binasında ger - çekleştirilen basın açıklaması yönetim kurulu üyelerinden bazıları da katıldı. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Yu - suf Eğilmez, “Tüm hemşerilerimizi Pazar günü GAP Arena stadyumunda Başbakan Yardımcısı ve Bakanlarımı - zın katılacağı kongremize davet ediyo - rum” dedi. Eğilmez yapmış olduğu basın açık - lamasında şunları kaydetti; “Şanlıurfalı hemşerilerimizin ve İslam aleminin mevlit kandilini kutlarım.Dört yıl boyunca birçok başarıya imza attık ekip arkadaş - larımızla beraber, bu başarıla - rımızın temelinde ekip çalışması yer alıyor.İlk kez genişletilmiş il başkanları toplantısı yine bizim dönemimizde yapıldı. Başarılarla dolu geçen bir dört yıl oldu. Bu - rada bir kez daha tüm teşkilatla - rımıza, Şanlıurfalılara ve bizim sesimizi kamuoyuna yansıtan siz basın mensuplarına teşekkürleri - mi iletiyorum” dedi. Pazar günü ya - pılacak kongrede görevin Zeynel Abi - din Beyazgül’e devredeceğini belirten Yusuf Eğilmez, “İnşallah göreve yeni gelecek olan arkadaşımız bizden aldığı bayrağı daha da yükseklere taşıyacak - tır. Bundan hiç şüphemiz olmadı. Bu konuda kendilerine bütün samimiyeti - mizle güveniyoruz” dedi. -Murat ÇİFTÇİ- AK Parti Medya Tanıtım Baş - kanı iş adamı İbrahim Toru par - ti binasında yapmış olduğu açık - lamada, Öncelikle bütün İslam aleminin mevlid kandilini kutla - dığını Haziran ayında gerçekleş - tirilecek olan Genel seçimlerde Milletvekili aday adayı olacağını ve Şanlıurfalılara hizmet etmek - ten her zaman mutlu olduğunu belirtti.