ישן מול חדש

April 29, 2015  |  By  | 


הצובקה ירבח תומש : .יראבו לאינד,הנליא,הטיקינ,היונ,לאירא,לארא לארא - .עדימ תורוקמ,הצובק שאר לאירא - .הניל תומוקמ,עדימ תורוקמ היונ - .תדעתמ,םינ

More from galit