Matematicke hry

June 17, 2014  |  By  | 


Balíček obsahuje celkem 23 matematických her. Jejich smyslem je prohloubení a pochopení probírané látky v hodinách matematiky. Při práci s jednotlivými hrami si děti rozvíjejí matematickou představivost a logické uvažování, procvičují si grafomotoriku a učí se vzájemné spolupráci ve třídě. Matematické hry jsou vhodným doplňkem vyučovacích hodin pro první a druhý ročník ZŠ. Díky spojení dvou ročníků balíček umožňuje učiteli vybrat si učivo dle konkrétních potřeb v dané třídě.

More from Klett

Page 1 / 2