IBV Hírlevél - 2015.május

May 11, 2015  |  By  | 


A kompozit üzemben elhe - lyezett NSG ma- rógép felújítási munkálatai ha- marosan befeje - ződnek. A gép - pel elsősorban a kompozit üzem kézi kikészítési munkálatait kí- vánjuk gépesí - teni. Ezen kívül már elkezdődtek a jelenleg k

More from ibvhun

Page 1 / 2