ผลทางนิตินัยของบัตรเลือกตั้งที่ไม่ประสงค์จะลงคะแนน (VOTE NO)

June 21, 2011  |  By  |  Impressions: 117  |