תכנית להמשך הקליטה בקיבוץ מענית

December 28, 2012  |  By  |  Impressions: 78  |