Get more exposure for your business with the new HTML5 flipbooks. Learn more

nieuwsbrief_december_2014

pcbsmozaiek


Published on November 28, 2014

4 februari: groep 6 en 7 15 april: groep 3 en 4 10 juni: groep 5 en 5/6 Brief ouderenquête Ruim 40% heeft de enquete ingevuld waarvoor hartelijk dank. De uitkomsten worden terugge- koppeld en nemen we mee ter voorbereiding op ons nieuwe schoolplan 2015-2019 Gebedsgroep De contactpersoon hiervoor is Paula van Drie. Haar mail is paula@novergo.nl Brede school De activiteiten zijn inmiddels gestart. ICT: Ouder(s) gezocht! We zijn op zoek naar ouders die onze laptops/ computers “onderhouden”: updaten, aansluiten enz. Zal gaan om 2 of 3 uurtjes per maand. Data december 2014 (zie ook schoolkalen- der) 4 december: Sinterklaasfeest groep 1-4 5 december: Sinterklaasfeest groep 5-8 16 december: receptie juf Carla 17 december: Kerstviering in de klassen 22 dec t/m 2 januari: Kerstvakantie 5 januari: koffie inloop en elkaar een goed nieuwjaar wensen! 12 januari: start Cito toetsen 13 januari: studiemiddag (breinonderwijs); kinderen ‘s middags vrij! mail: info@pcbsmozaiek.nl site: www.pcbsmozaiek.nl VISIEMOMENTEN Een les beeldende vorming in groep 5/6. Het thema ging over spieren. Wanneer gebruik je welke spieren? Bij welke bewegingen? De kinderen hebben hierover nagedacht, uitge- beeld, geschetst en een silhouet gemaakt. Deze is in het uiteindelijke werkstuk weer- gegeven. Het onderwerp spieren komt in het voortgezet onderwijs zeker weer aan bod. Reken maar dat de kinderen dit dan nog we- ten!