Verslag MR, 10-6-2015

October 6, 2015  |  By  | 


Vergaderdata volgend schooljaar:  Woensdag 9 september 19.30 uur (let op: gewijzigde tijd!)  Woensdag 28 oktober 19.30 uur  Woensdag 2 december 19.30 uur  Woensdag 10 februari 2016 19.30 uur  Woensdag 30 maart 19.30 uur  Woens

More from pcbsmozaiek

Page 1 / 4