Get more exposure for your business with the new HTML5 flipbooks. Learn more

10let výročí-prezentace

Kaca Svidrnochova


Published on December 1, 2014

1. díl Historie dílny V této dob ě se v Effet ě lidé s mentálním handicapem d ě lili na dv ě základní skupiny: pracovní terapie a skupina pro d ě ti s v ě t š ími pot ř ebami pé č e. Tyto skupiny se postupem č asu dále rozd ě lovaly. U pracovní terapie v dob ě vzniku této fotografie existovala odd ě lení: d ř evodílna, textilní dílna a zahradnické práce. Vladimír Procházka je zam ě stnán jako vychovatel. Na snímku jsou i Dalibor Kopuletý a Pavel Pale č ek, budoucí pracovníci V r ůž ovém sadu. Krátké období v dílnách pracuje i Radek Havlí č ek. Effeta1992 – 1995 ř editel Bohuslav Jurásek