Üskudar Çocuk

January 10, 2014  |  By  | 


Bu mevsim; minik patileriyle karlara bata çı ka ilerleyen kedicikleri, yiyecekleri kar alt ı nda kalan ve sular ı n ı i ç mek i ç in karlar ı n erimesini bekleyen ser ç eleri unutmayal

More from Erhan KAYA

Page 1 / 4