Camfil.nl 3 luik 2013

July 26, 2013  |  By  | 


SCHONERE LUCHT IS EEN MENSENRECHT! 99,9% VAN DE DEELTJES IN DE LUCHT OM ONS HEEN IS KLEINER DAN 1µm Juist de kleinste stofdeeltjes zorgen voor de grootste problemen. Met een deeltjesteller kunnen we deze onzichtbare deeltjes in kaart

More from Vignesh Rajah