KBG Campaign Booklet

April 22, 2013  |  By  | 


Krishna Byre Gowda Progressive Byatarayanapura ±ÀÄzÀÞ §zÀÞ ¥ÀæUÀw¥ÀgÀ Krishna Byre Gowda Progressive Byatarayanapura ±ÀÄzÀÞ §zÀÞ ¥ÀæUÀw¥ÀgÀ Date of election: Sunday, 05 May 2013