oktober_volby_2014-online

November 2, 2014  |  By  | 


Sečovce Inak ako listy, Október 2014 Číslo: 10 Ročník II. 2 Aj dnes Vám ponúkame myšlienky jedného z nezávislých kandidátov, ktorý sa v súčasných komunálnych voľbách tiež uchádza o Váš hlas. pReČO sOM sA ROzHODOL KAnDiDOVAŤ Aby sMe tU MOHLi DôstOJne žiŤ Predtým, ako som sa rozhodol kandidovať za poslanca, prešiel som sa po našom meste. O dianie u nás som sa zaujímal stále, i keď skôr ako „pozorovateľ“. Ale, keďže som chcel, najmä v ostatnom čase, určité veci aj celkové dianie v meste tiež aktívne ovplyvňovať, celkom samozrejme som dospel k rozhodnutiu uchádzať sa o post poslanca mestského zastupiteľstva. V mojich ale aj Vašich Sečovciach som sa narodil, vyrastal, chodil tu do školy, prežíval krásne chvíle s kamarátmi, či pri športe alebo na kultúrnych podujatiach. Tu vyrástli i moje deti a ja nechcem, aby mali v občianskom preukaze len zapísané bydlisko Sečovce. Chcem, aby tu mohli dôstojne žiť. Rád  om a dokol koľkých ém. naríklad kulúr a šorový vo v m j fuč . Čo sa stalo? Kde je chyba? Chodili tu speváci, skupiny, ľudoví umelci, súbory, v 60-tych až 80- tych rokoch tu bolo aj sečovské ochotnícke divadlo, ľudový súbor... Aj šport tu žil roky - čo sa s ním stalo? Vyhovárame sa na prezidentov, organizačný výbor, nančnú neschopnosť a veľa iných „dôvodov“, prečo to nejde. Je to naozaj v tom? A kde je osobná iniciatíva niečo robiť - pre ten či onen šport... alebo kultúru? A čo racové rílo? Štátne podniky a družstvo zaniklo, preeruje sa tu len obchod, pohostinstvo, rozrástol sa počet herní, všetko v súkromnej sére. Iní podnikatelia si hľadajú „kšefy“ väčšinou vo väčších mestách, lebo tu nemajú šancu sa presadiť. I napriek tomu, že sčovc la a ríťalvom m, koré  u mohlo rlákať vorov . Len treba tých správnych ľudí a viac snahy od vedenia mesta, ktoré by naše výhody účinnejšie prezentovali. Nechcem, aby mladí ľudia odchádzali za prácou do cudziny ako to bolo za prvej Československej republiky, keď doma ostali len starí a deti. Bol by som, naopak, rád, aby cudzinci hľadali prácu u nás, pracovali tu, aby nancie ostali u nás. pálčvou émou, korá rá hádam kadého sčovčaa ú roví očaa , podieľajúci sa na neporiadku pri smetných nádobách v meste, či „novodobí žobráci“ pri hypermarketoch. Nie sú dobrou vizitkou ani pre naše mesto. Skúste sa prejsť po meste večer, ale aj poobede sobotu, či nedeľu. Prepáčte, ale i v centre nájdete len.............. Môžem povedať a isto nielen ja, že deti by som samé do mesta nepustil. Je to problém, ktorý sa dotýka nás všetkých. Treba však riešiť príčiny tohto stavu a nie len jeho následky. Je v našom zaujme nezatvárať pred touto skutočnosťou oči. Práve tu  mala fugovať komukáca  očaom, lo  j  j moé hodovr ť jho ohľad a daú rolmaku. promk, rša od kadého očaa, mu ť r vd ma ríoom . Keď uspejem vo voľbách a stanem sa poslancom, môj hlas dostanú vždy správne projekty, eektívne míňanie mestských peňazí, budem sa snažiť riešiť problémy mladých aj starých. Verím, že s Vašou podporou budem môcť v rámci kompetencií poslanca presadzovať vytvorenie lepšieho a hlavne akceptovateľného prostredia pre prácu, život, bývanie aj ekonomický rast nášho mesta. Aby sa zveľaďoval, nie rozpredával jeho majetok. O Vašu odoru a hla a uchádam ako ávlý očak kaddá  odorou Očakho drua sčovc iak . Viem, že to nebude prechádzka ružovou záhradou, ale tvrdá drina. Bude však stáť za to. Len tak môžeme byť na svoje mesto právom hrdí. Mrolav balga

More from mischurova

Page 1 / 2