Get more exposure for your business with the new HTML5 flipbooks. Learn more

PREPOZNAJ LOGIČKU GREŠKU U REKLAMI!

Žarka Svirčev


Published on February 10, 2016

Materijal sa radionice održane u okviru projekta Reklamologija za početnike u Ekonomskoj školi u Bečeju šk. 2015/2016. godine