ניסיון בעברית, בדיקת פיסוק; גרש', ונקודה בסוף משפט.

September 21, 2013  |  By  | 


ניסיון בעברית, בדיקת פיסוק; גרש', ונקודה בסוף משפט.

More from Oren