Tomas Carlssons CV. Arbetssökande ekonom, ekonomiassistent, admi

October 18, 2015  |  By  | 


Tomas Carlsson Norra Allén 22 A, 65461 Karlstad Tel. 076-445 03 03, 072-422 10 32 t.c@live.se Tomas Carlsson, Sida 2 av 2 10 månaders värnplikt, merparten vid Centrala Läkarhandlingsarkivet (CLA), Bergslagens Värnpliktskontor (arkivering av läkarh