Katalog_drvniCentar_2014

September 21, 2015  |  By  |  Impressions: 14  | 


Od samih začetaka poslovanja, nastojimo naše ciljeve i djelovanje usmjeriti ka optimizaciji usluge našim kupcima i poslovnim partnerima. Aktivno pratimo dinamiku i razvoj tržišta, te se prilagođavamo uvjetima i aktualnom stanju. Kako bi mogli što bo