BAB_4_KAEDAH_KAJIAN-libre (1)

April 21, 2015  |  By  | 


106 4.2. REKA BENTUK KAJIAN Penyelidikan terdiri daripada beberapa proses dan komponen yang perlu diikuti iaitu (i) pengenalpastian masalah, (ii) pengumpulan data awalan, (iii) pembangunan kerangka teori, (iv) pembangunan persoalan kajian, (v) pembangu