მოსწავლეთა სკოლათაშორისი კონფერენცია 2016

November 27, 2016  |  By  | 


Category: Education

ელექტრონულ ჟურნალში თავამოყრილია მოსწავლეთა საკონფერენციო ნაშრომები და სხვა მასალები. ჯურნალის რედაქტორი მაია თათეშვილი