המלצות לספרים ג שושי חלק שני

July 28, 2013  |  By  | 


"תי ִ נד ּ  ַ ה י ִ אז" :רפסה םש ."תינודשה יאוז" :רפוסה םש .ןל שא :רייאמה םש .טְ סט הי ֵ תר :רפסה גוס

More from shoshi ravid