13-10-14

October 13, 2014  |  By  | 


Sesini Duyur ŞANLIURFA ! Siyasetin Nabzı URFANATİK’de Atıyor www.urfanatik.com 13 Ekim 2014 Pazartesi 2 Urfanatik Siyaset Meclis toplantısında Kobani konuşuldu Hilvan Belediyesi Kobani halkına yardım etti Vali Küçük: Kobani’den Urfa’ya 545 yaralı getirildi Eyyübiye Belediyesi, Ekim ayı meclis toplantısında Kobani’i değerlendirdi. Kobani ve barış ortamının konuşulduğu toplantıda, Kobani halkına yapılan yardımlar da konuşuldu. -Haber Merkezi- Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonunda Eyyübiye Bele - diyesi Ekim Ayı 3. Birleşim toplan - tısını gerçekleştirdi. 3. Birleşim top - lantısında plan değişiklikleri günde - me tabii tutuldu. Eyyübiye İlçesine bağlı Küçükler (4), Akçamescit (2) ve Hayati Harrani Mahallesinde (1) imar değişikliğine gidilmek istendi. Toplamda 7 imar değişikliği yapıla - cak 3 mahallenin planı mecliste gö - rüşülerek imar komisyonuna oy çok - luğu ile aktarıldı. Mecliste olağan gündem devam ederken gündem dışı bir açıklama yapan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci Suriye’de yaşanan olaylara değindi. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, komşu ülke Suriye’de yaşanan iç savaş ve bu sa - vaşın Türkiye adına ne gibi dersler çıkarılabileceği konusunda meclis üyelerine hitaben bir konuşma yapa - rak önemli açıklamalarda bulundu. “ZULMÜN HER TÜRLÜSÜNE KARŞIYIZ’’ Yaptığı gündem dışı konuşmada Türkiye sınırında yaşanan duruma değinen Ekinci kardeşlik vurgusun - da bulundu. Kardeşlik olgusunun herhangi bir etnik yapıya dayandı - rılmaması gerektiğini belirten Baş - kan Ekinci, “Barış ve kardeşlikten bahsediyoruz, barış ve kardeşlik derken genelde gördüğüm eksiklik etnik kardeşlik üzerine söylemler oluyor. Barış ve kardeşlik tesis ede - lim derken, hangi etnik yapıya sahip isek içerisini o şekilde dolduruyoruz, buda çok doğru bir yaklaşım değil. Son zamanlarda yaşanan olaylarla ilgili malumunuz, zulmün her türlü - süne karşıyız. Mazlumlardan yana tavır alma konusu, eskiden beri bu milletin almış olduğu en güzel has - sasiyetlerden biridir. Hatırlatmak gerekirse Halepçe’de de aynı olay oldu, son 4 yılda Suri - ye’deki insanlara da aynı olay oldu, 3-4 ay öncesinde Ezidilere de aynı olay oldu ve son olarak Kobani’de de aynı olaylar oldu. Ülkemize sığı - nan, huzur adası olarak nitelendi - rilen ülkemize insanlara her türlü imkanımızı açtık. Bunu yaparken de kişilerin etnik yapısına bakmadık, ekmeğimizi paylaştık aşımızı paylaş - tık. Bunu da sürekli yapmaya devam edeceğiz” dedi “YARDIMLARIMIZ DEVAM EDECEKTİR’’ Eyyübiye Belediyesi olarak ilk günden itibaren bölgede bulundukla - rını da sözlerine ekleyen Ekinci Ey - yübiye Belediyesi araçlarına yönelik yapılan saldırıların da birkaç provo - katör tarafından yapıldığını belirtti. Yapılan saldırılara aldırış etmedikle - rini ve yardımlarının sürdüğünü ve süreceğini belirten Eyyübiye Beledi - ye Başkanı Mehmet Ekinci “Biz, son olaylarda belediye ola - rak elimizden geldiğince insani yar - dım ve temizlik konusunda katkıda bulunduk. Bu yardımlar yapılırken, araçlarımıza yönelik bazı saldırılar oldu, ama hiçbir zaman genelleme yapmadık. Bu işin birkaç provokatör tarafından yapıldığını ve buradaki amacın bizim o bölgeye gönderdiği - miz yardımların durması olduğunu da biliyoruz. Ve yine bunlarda geri durmama - mız gerektiği konusunda ifadeleri - miz var. Umarım son günlerde ya - şanan tatsız olaylar bir daha yaşan - maz” diye konuştu. -AA- Şanlıurfa Valisi İzzetin Küçük, Kobani’den gelen yaralı sayısının 545 olduğunu ve bunların yüzde 90’ının mermi yarasından kaynaklandığını bil - dirdi. Şanlıurfa Valisi Küçük: “Şu ana kadar Kobani’den gelen ya - ralı sayısı 545. Bunların yüzde 90’ı mer - mi yarası. Bunları derhal hastanelere sevk ediyor ve gerekli tedavileri yapıyoruz” dedi. Vali Küçük, Suruç ilçesindeki Yatılı İlköğretim Bölge Okulu (YİBO) bahçe - sinde kurulan çadır kenti ziyaret etti ve ilgililerden çalışmalar hakkında bil - gi aldı. Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Küçük, “tanrı misari” diye nitelendirdiği Kobani’den gelen herkesi kabul edeceklerini söyledi. YİBO’da kalan mülteci sayısının 5 bin civarında olduğunu ve bu sayının 6 bini bulmasını tahmin ettiklerini dile getiren Küçük, bu misarler için devle - tin tüm imkanlarının seferber edildiği - ni vurguladı. Şu an için Kobani’den gelen sivil va - tandaşın olmadığına dikkati çeken Kü - çük, şunları kaydetti: “Şu anda Kobani’den geliş yok. Sü - rekli yaralılar geliyor. Onları da Suruç Devlet Hastanesi’nde veya durumu ağırsa Şanlıurfa’ya nakle - derek tedavisini sağlıyoruz. Şu ana kadar Kobani’den gelen ya - ralı sayısı 545. Bunların yüzde 90’ı mer - mi yarası. Bunları derhal hastanelere sevk edi - yor ve gerekli tedavileri yapıyoruz. Bu rakam az değil. Ama büyük bir gayretle gerekli işlemlerini yapıyoruz.” -Haber Merkezi- Hilvan Belediyesi, Suriye’nin Ko - bani bölgesinde yaşanan saldırılar - dan dolayı Türkiye’ye sığınıp çeşitli il ve ilçelere yerleştirilen Kobanilile - re yardım etti. Suriye’nin Kobani ilçesindeki IŞİD terör örgütü saldırılarından kaçan bir kısım Kobanili Hilvan’ın Yuvaca - lı Mahallesine yerleştirildi. Mahalle sakinleri, evlerinde misar ettikleri Kobanililerin günlük iaşelerini ken - dileri karşılarken, Hilvan Belediyesi de gelen misarlerin yatak ihtiyaçla - rını karşıladı. Daha önce de AFAD tarafından Suruç’a yerleştirilen Kobanililere gıda ve giyim yardımında bulunduk - larını ifade eden Hilvan Belediye başkanı Aslan Ali Bayık; “Komşumuz Suriye’de yaşanan acı tabloyu hep birlikte görüyoruz. Yaşanan acılar insanlık olarak he - pimizi derinden üzmektedir. Canla - rını kurtarmak için evini, toprağını bırakmak zorunda kalan kardeşleri - miz için insani yardım olarak elimiz - den geleni yapıyoruz. İnşallah bun - dan sonra da yapmaya devam ede - ceğiz. Yardımlarımız sadece Hilvan ile sınırı değil. Geçtiğimiz günlerde de AFAD tarafından Suruç ilçesine yerleştirilen Kobanili kardeşlerimiz için, yine gıda ve giyim yardımında bulunduk. Bugün de Yuvacalı ma - hallemize yerleşen aileler için yatak ve battaniye yardımında bulunduk” dedi. Hilvanlılara yardım çağrısında bulunan belediye başkanı Aslan Ali Bayık, Kobani için başlatılan yardım kampanyasına destek vermelerini is - tedi. “Hilvan belediyesi olarak başlat - tığımız yardım kampanyası devam etmektedir. Daha önce Van depremi ve Suriyelilere yardım elini uzatan yardımsever Hilvanlıların bugün de aynı duyarlılığı Kobani’den gelenler için göstereceğine inanıyorum” diyen belediye başkanı Aslan Ali Bayık, in - şallah bu günler geride kalır ve bu - gün Ortadoğu’da yaşananlar, yerini barışa, huzura ve sükûnete bırakır. Hepimizin temennisi budur dedi. HDP, Akşam Gazetesi’nin haberini yalanladı -Haber Merkezi- HDP Merkez Yürütme Kurulu, Akşam gazetesinin dünkü sayısın - da yayınladığı ‘Tuncel geldi, Antep karıştı’ başlıklı haberde gerçek dışı iddiaların yer aldığını, haberde İstanbul Milletvekili ve HDK Eş Sözcüsü Sebahat Tuncel’in açıkça hedef gösterildiğini bildirdi. HDP’den yapılan yazılı açıkla - mada, söz konusu haberde, Antep’te 4 kişinin hayatını kaybettiği olay - lardan iki gün önce Tuncel’in ken - te geldiği, bazı görüşmeler yaptığı ve ardından şehrin karıştığı iddia edilerek, milletvekilinin yaşanan olayların sorumlusuymuş gibi gös - terilmeye çalışıldığı belirtildi.

More from Burcu Iqret

Page 1 / 10