30 Ocak

January 30, 2015  |  By  | 


Şanlıurfa Çağdaş Çankaya Mah. Resul - lah Cami Çaprazında Üç Cephesi Açık, Hastane, Banka ve Çevre Yoluna Yakın İki Katlı Olan 60m 2 Üst Bölümü ve 270m 2 Depo Olmak Üzere 330m 2 İşyeri Satılıktır. İşyeri İlaç Deposu, Büro, Matbaa, Toptan Dağıtım İşyeri, Araç Yıkama, Halı Yıkama, Toptan Gıda Dağıtımı, Market Gibi İşlerde Kullanılabilir Sesini Duyur ŞANLIURFA ! Siyasetin Nabzı URFANATİK’de Atıyor www.urfanatik.com 30 Ocak 2015 Cuma 2 Urfanatik Siyaset 7 bin Suriyeli Kürt yeni kampa alındı Bakan Çelik’ten müjdeli haber bekliyorlar Şanlıurfa Bedensel Engelliler Dernek Başkanı Veysi Fırat, Engelliler için HAC ve Umre ziyaretlerinde yüzde elli indiri - min yapılmasını, araç alımlarında KDV’nin alınmamasını, sözleşmeli çalışan engellilerin kadroya alınmasını ve 2015 yı - lında engelli memur alımlarının sayısının yüksek olmasını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’ten talep etti. -Murat ÇİFTÇİ- Şanlıurfa Bedensel Engelliler Der - nek Başkanı gazetemize yapmış ol - duğu açıklamada şunları kaydetti; “Bilindiği üzere Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu Başbakan Ahmet Davutoğlu’na bir ziyaret ger - çekleştirmişti. Hayırlı olsun ziyare - tinde gerek Memur-Sen’in talepleri gerekse engellilerin talepleri sıkıntı - ları vardı.Engellilerin Hac ve Umre ziyaretlerinde engellilere yüzde elli indirim yapılmasını Sayın Başbaka - nımızdan talep etmişlerdi.Başbaka - nımızda bu konuda gerçekten duyarlı bir şekilde evet bu iş olur biz bu ko - nuda çalışmaları başlatacağız demiş - ti.Sayın Başbakanımızın yoğun Tür - kiye gündeminden dolayı bu müjdeli haberi halen bizlere yansıtamadılar. İnşallah bizlere bu müjdeli haber yan - sır çünkü biz bu hayırlı haberi dört gözden bekliyoruz.Netice de engelliler de Hac’a ve Umreye gidiyor.Bu konu - da yüzde elli indirim hem engelliye hem de refakatçilerine olursa daha iyi olur” dedi. “Engelliler işsizlikle boğuşu - yor” Engelli Kamu Personeli Seçme Sı - navında (EKPSS) büyük bir açığın olduğunu söyleyen Bedensel Engelli - ler Dernek Başkanı Veysi Fırat, “Bu açığın 2015 yılı içerisinde kapatılması bekliyoruz. Çünkü tam veri olmama - sına rağmen 25 bin engelli personeli açığı söz konusu engellilerimiz ciddi anlamda işsizlikle boğuşmaktalar. Bu durumda Çalışma ve Sosyal Güven - lik Bakanlığıyla alakalı bir mesele, kendisi de Şanlıurfa Milletvekilimiz inşallah bu müjdeyi seçimlerden önce verirler. Türkiye’de bütün engellileri sevindirirler. Sözleşmeli çalışan en - gelli kardeşlerimiz var buda benim bir umudum talebim, inşallah bu ar - kadaşlarımıza da bir kadro söz konu - su olur. Sözleşmeli çalışan engelli kar - deşlerimiz en kısa sürede kadrolarına kavuşurlar. Engellilerin yer değiştir - me konusunda güzel bir gelişme oldu, bir seferliğine mahsus istedikleri yere atanmaları mümkün kılındı. Bu ko - nuda da bütün yetkililere teşekkürle - rimizi iletiyorum. Böyle güzel haber - leri almaya devam ederiz” “Araç alımlarında KDV indiri - mi kaldırılsın” Şanlıurfa Bedensel Engelliler Der - nek Başkanı Veysi Fırat, “Engelli araç alımlarında KDV indirimi yapılmıyor ÖTV indirimi yapılıyor. Bizim iste - ğimiz hem ÖTV hem de KDV indiri - minin yapılmasıdır. Bir araç aldığı - mız zaman KDV meblağı çok yüksek oluyor. Engellilerimiz zor şartlarda mecburen almış oldukları arabalarda KDV ödemek zorunda kalıyorlar. Bu vergi de inşallah engellilerimizden alınmaz. KDV indiriminin alınma - ması bizleri ciddi derece de rahatlata - caktır. Çünkü bir araba engellinin eli, ayağı ve gözüdür.Araç alımları engel - liler için lüks bir şey değildir, mecbu - ridir” Veysi Fırat -AA- Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde Suri - yeli Kürtler için yaptırılan yeni kam - pa yaklaşık 7 bin kişinin yerleştirildi - ği bildirildi. Terör örgütü IŞİD ile bazı Kürt gruplar arasında Halep’e bağlı Kobani’de (Ayn el Arap) yaklaşık 5 ay önce başlayan çatışmalardan kaçarak bir bölümü akrabalarının yanına, ço - ğunluğu ise AFAD ve bazı belediyele - rin kurduğu geçici barınma merkezle - rine yerleştirilen Suriyeli Kürtler, kış şartlarına uygun 35 bin kişi kapasite - li kampa yerleştiriliyor. AFAD tarafından oluşturulan geçi - ci barınma merkezlerinde kalan sığın - macılar, gruplar halinde yeni kurulan çadır kentte geçmeye devam ediyor. Araçlarla çadır kente getirilen sı - ğınmacılar, kayıt işlemlerinin ardın - dan kendileri için tahsis edilen mo - dern çadırlara geçiyor. AFAD 11 Nisan kampı Müdürü Hü - seyin Yıldırım, AA muhabirine yaptı - ğı açıklamada, Suriye’den gelen misa - rlere ilk günden itibaren her türlü yardım ve desteği sürdürmeye devam ettiklerini söyledi. Geçen hafta yeni kampa alımla - rın başladığını vurgulayan Yıldırım, sığınmacıların tamamının daha iyi şartlarda ağırlanmasının planlandığı - nı ifade etti. “Toplamda 7 bine yakın insan mo - dern kampa geçti” diyen Yıldırım, şöy - le konuştu: “11 Nisan kampında taşıma işlem - leri sürüyor. Şu ana kadar 800 kişiyi buradan gönderdik, 250 civarında kişi kaldı. Onların da taşınma işlemleri devam ediyor. Çok lüks, 35 bin kişilik bir kamp kuruldu. Kobani’den gelen mülteciler oraya taşınıyor. Belediyeye ait çadır kentlerde de sığınmacıların geçmesi bekleniyor. AFAD içerisinde lüks bir yere taşınıyorlar.” Sığınmacılar ise yeni kampın daha iyi olduğuna değinerek, desteklerin - den dolayı Türkiye’ye teşekkür ettiler.

More from Burcu Iqret

Page 1 / 10