Ocak 08

January 8, 2015  |  By  | 


Sesini Duyur ŞANLIURFA ! Siyasetin Nabzı URFANATİK’de Atıyor www.urfanatik.com 08 Ocak 2015 Perşembe 2 Urfanatik Siyaset Ayhan, “KCK/PKK operasyonlarında yüzlerce siyasetçi gözaltına alındı” Şanlıurfa Çağdaş Çankaya Mah. Resul - lah Cami Çaprazında Üç Cephesi Açık, Hastane, Banka ve Çevre Yoluna Yakın İki Katlı Olan 60m 2 Üst Bölümü ve 270m 2 Depo Olmak Üzere 330m 2 İşyeri Satılıktır. İşyeri İlaç Deposu, Büro, Matbaa, Toptan Dağıtım İşyeri, Araç Yıkama, Halı Yıka - ma, Toptan Gıda Dağıtı - mı, Market Gibi İşlerde Kullanılabilir -Haber Merkezi- Şanlıurfa HDP Milletvekili İbra - him Ayhan, KCK/PKK adı altında yapılan operasyonlarda tutuklana ve gözaltına alınan kişi sayısını Adalet Bakanı Sayın Bekir BOZDAĞ’a soru önergesi vererek sordu. Şanlıurfa HDP Milletvekili İbra - him Ayhan’ın Adalet Bakanı Sayın Bekir BOZDAĞ’a yönelttiği önerge şu şekilde; “Demokratik siyaset yürüten si - yasetçilere yönelik olarak 14.04.2009 tarihinde başlayan ve bu güne kadar devam eden KCK /PKK adı altında ya - pılan operasyonlarda on binlerce kişi gözaltına alındı ve binlerceside tutuk - landı. Gözaltına alınan ve tutuklanan şahısların büyük bir kısmı Kürt siya - setçileri ve halkın iradesiyle seçilmiş yerel yöneticilerden oluşmaktadır. Hükümet, fütursuzca bir o kadar da hukuksuzca yapılan bu operasyonları bugün paralel yapı diye savundukları organizasyon eliyle gerçekleştirdi. Bu yolla Türkiye siyasetinde Kürt halkı - nın meşru ve demokratik mücadelesi - ni kriminalize ederek sınırlandırma - ya ve böylece gül bahçesini oluştur - maya çalışmıştır. Şanlıurfa ili yerelinde de 2010 ile 2014 tarihleri arasında benzer ni - telikte hukuki olmayan KCK/PKK operasyonlarında yüzlerce siyasetçi gözaltına alındı ve tutuklandı. Şah - sımında yargılandığı Şanlıurfa mer - kez ile ilgili dosyada DTP/BDP’nin il başkanları il ve ilçe yöneticilerinin de aralarında olduğu 16 siyasetçiye özel yetkili mahkemelerce verilen 6 yıl 3 ay ile 10 yıl arasında değişen hapis cezaları Yargıtay tarafından da onay - lanmıştır. Yine Viranşehir ilçemizdeki BDP’de siyaset yürüten belediye baş - kan yardımcıları, belediye meclis üye - leri, ilçe eş başkan ve ilçe yöneticileri vasfındaki kişilere yönelik olarak yü - rütülen KCK/PKK davasında da özel yetkili mahkemenin 15 kişi hakkında vermiş olduğu 6 yıl 3 ay ile 8 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları Yar - gıtay tarafından onaylanmıştır. Ceylanpınar ilçemizde BDP ilçe eş başkanları yöneticileri ile belediye başkan yardımcıları ile belediye mec - lis üyelerine yönelik davada da özel yetkili mahkemelerce 13 kişiye veri - len 6 yıl 3 ay ile 8 yıl altı ay arasında değişen hapis cezaları da Yargıtay’ca onaylanmıştır. Kamuoyunda her ne kadar KCK/PKK davalarında tutuklu sayısını azaldığına ilişkin yapay bir iyimserlik var ise de esasen haksız ve hukuksuz yargılamalarda tutuklu haller hükümlü hallere dönüştürül - müştür. Bu bağlamda; 1- 14.04.2009 tarihinden bu güne kadar KCK/PKK adlı operasyonlar da gözaltına alınan kişi sayısı kaçtır? 2- KCK/PKK adlı operasyon kapsamında gözaltına alınıpta tutuk - lanan kişi sayısı kaçtır? 3- KCK/PKK dosyalarında berat eden ve mahkûmiyet alan kişi sayısı kaçtır? 4- KCK/PKK operasyonlarında gözaltına alınan ve tutuklanan çocuk sayısı kaçtır? 5- 6 Mart 2014 tarihinde özel yetkili mahkemeler kaldırıldı. Bunun üzerine Balyoz ve Ergenekon davala - rında yeniden yargılanma kararı ve - rildi. Neden KCK/PKK davaları da bu kapsamda ele alınmamıştır? 6- Devlet içerisinde paralel bir yapının odağı haline geldiği iddia edi - len özel yetkili mahkemelerin vermiş olduğu kararlar hukuk ilkesi ile bağ - daşmakta mıdır? 7- Özel yetkili mahkemeler kal - dırıldığı halde bu mahkemelerin ver - miş oldukları kararların Yargıtay’ca onanarak insanların mağdur edilme - si, Hukuksuzluğa uğratılmasının en - gellenmesi adına bakanlığınızın her - hangi bir yasal düzenleme çalışması var mıdır?” -AA- Ulaştırma, Denizcilik Haberleşme Bakanı Lüt Elvan, “Recep Tayyip Erdoğan isminin köprüye verilme - sinin uygun olacağını düşünüyoruz” dedi. Elvan, Kahta ilçesi ile Şanlıurfa’nın Siverek ilçesini birbi - rine bağlayan Türkiye’nin üçüncü büyük asma köprüsünde yaptığı in - celemenin ardından Adıyaman Vali - liğini ziyaret etti. Valilikte onur defterini imzalayan Elvan, gazetecilere ziyaretine ilişkin açıklamada bulundu. Nissibi köprüsünde yaptığı ince - lemeden sonra vatandaşların köp - rünün ismi konusunda yoğun talebi bulunduğunu vurgulayan Elvan, şunları kaydetti: “Oradaki vatandaşlarımızın köp - rünün ismi konusunda yoğun bir ta - lebi söz konusu. Özellikle köprünün isminin Sayın Cumhurbaşkanımızın isminin verilmesini ısrarla dile getir - diler. Biz bunu Sayın Cumhurbaşka - nımıza aktaracağız. Eğer kendisinin de uygun görmesi halinde köprüye Recep Tayyip Erdoğan isminin veril - mesinin uygun olacağını düşünüyo - ruz.” Nissibi köprünün trağe açılma - sıyla birlikte, Adıyaman’ın ulaşım - da iyi bir konuma geleceğini vurgu - layan Elvan, bölge illerini birbirine bağlayacak köprüyle kentin gelişme - si ve ticaretinde önemli bir kavşak haline geleceğine işaret etti. Elvan, bakanlık olarak bölgenin tıkanan tüm damarlarının açılma - sı noktasında, ulaşım ve iletişimde gerekli altyapı çalışmalarını büyük ölçüde tamamladıklarını, bundan sonraki süreçte de bölgenin gelişi - mine yönelik önemli projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini sözle - rine ekledi. “Köprüye Recep Tayyip Erdoğan isminin verilmesinin uygun olacağını düşünüyoruz” Beyazgül,”Milletvekillerin tamamını alacağız” -Mustafa Bayar- Şanlıurfa AK Parti İl Başkanı Zeyn Şanlıurfa Ak Parti İl Başkanı Zey - nel Abidin Beyazgül, ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Beyazgül, “Bu kadroyla Urfa’yı ve Ak Parti’yi çok daha ileriye gö - türeceğiz. Önümüzdeki seçimde milletvekillerinin tamamını biz çıkaracağız” dedi. Geçtiğimiz Pazar günü yapılan AK - parti 5. Olağan Kongre’de İl başkan - lığa seçilen Zeynel Abidin Beyazgül, Ak Parti Şanlıurfa İl Başkanlığında ilk yönetim kurulu toplantısını ger - çekleştirdi. İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, yönetim kurulu üyeleriyle tek tek tokalaştı. Beyazgül, gazetecilere yaptığı açık - lamada “Bu kadroyla Urfa’yı ve Ak Parti’yi çok daha ileriye götürece - ğiz. Önümüzdeki seçimde millet - vekillerinin tamamını biz çıkara - cağız. Ben de AK Parti’ye hizmet edeyim diyen çok arkadaşımız oldu. Seçilmeyenler belki daha değerli ve kıymetli ama bu işler nasip meselesi. Bu listeye gireme - yenleri biz gönlümüze yazdık. Ye - dek listemizdeki arkadaşları bu dönem çalıştıracağız. Onların da büyük görevler yapacağına inanı - yorum” dedi. İbrahim AYHAN

More from Burcu Iqret

Page 1 / 10