Lūgšanas un kronīši no Labā Gana šim - attīrīšanās laikam

September 27, 2013  |  By  | 


Lūgšanas un kronīši no Labā Gana šim - attīrīšanās laikam „Nāciet pie Manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, un Es jūs atspirdzināšu…” (Mateja11, 28)

More from vestijumi