pp_ii

November 30, 2016  |  By  | 


Category: Science

2 Egzamin maturalny z informatyki Poziom podstawowy – część II Zadanie 4. Palindromy (10 pkt) Palindromem nazywamy słowo, które czytane od lewej i od prawej strony jest takie samo. Na przykład palindromami są s&

More from F9D7C5FD75E