Ακροστιχίδες1

November 23, 2014  |  By  | 


Δημιούργησαν ακροστιχίδες της φύσης με τα ονόματά τους (παιχνίδι αισθήσεων - παρατηρητικότητας) (βιβλ. ΚΠΕ Παρανεστίου ) :

More from Angeliki

Page 1 / 2