Get more exposure for your business with the new HTML5 flipbooks. Learn more

Arbejde med selvvalgt roman

Lone Ryssel Engedahl


Published on December 1, 2014

Din boganmeldelse skal blandt andet indeholde Faktuelle oplysninger vedrørende • Forfatter • Titel • Udgivelsesår • Forlag Derudover kan du blandt andet komme ind på • et handlingsreferat • en beskrivelse af romanens tema • vurdering af forfatterens sprogbrug • dit bud på hvem der eventuelt ville have fornøjelse af at læse bogen Du skal lave opgaven, så den er interessant for andre at læse. Giv gerne anmeldelsen et subjektivt præg – skriv dine personlige holdninger. Du kan gå på nettet og læse forskellige anmeldelser for at få ideer til, hvordan du kan formulere dig og sætte din anmeldelse op. Lav et pænt layout – din boganmeldelse skal hænges op i klassen (ikke forfatterportrættet). Dit forfatterportræt kan blandt andet indeholde • Forfatterens cv • Andre udgivelser af samme forfatter • Vurdering af andre udgivelser af samme forfatter Du skal forberede en fremlæggelse på ca. 5 minutter. I din fremlæggelse skal du både komme ind på romanen og forfatteren. Du må selv om, hvad du vægter højest i fremlæggelsen. Du får en samlet karakter for dit arbejde. Din boganmeldelse/forfatterportræt skal afleveres senest