Heyderbabaya_salam

October 16, 2015  |  By  | 


15 Da ş l ı bulaq, da ş -qumunan dolmas ı n, Baxçalar ı saralmas ı n, sol mas ı n, Ordan keç ə n atl ı susuz qalmas ı n, Deyn ə bulaq, xeyrin olsun, axarsan, Üfüql ə r ə xumar-xumar baxarsan. 16 Heyd ə rba ba, da ğ

More from FACBBB98B7A