Dasar_Kualiti_Sekolah

January 26, 2014  |  By  | 


Dasar Kualiti Pengurusan Sekolah Menengah Kebangsaan Long Gafar merupakan asas dan rujukan kepada tindak kerja atau perkhidmatan kepada pelanggan ke arah merealisasikan visi dan misi serta pencapaian matlamat dan objektif sekolah.