CFU(n)ORD15

November 27, 2014  |  By  | 


At informere om den nyeste viden og praksis inden for undervisning af børn og unge i læsevan- skeligheder. Solveig-Alma Halaas Lyster Professor ved Institutt for spesialpedagogikk i Oslo. Er oprindelig uddannet lærer og logopæd, men er nu forskningsmæssigt optaget af børn og unges sprog- og læseudvikling og sprog – og læsevanskeligheder. Helle Bylander Adjunkt i Kompetenceenheden for Logopædi og Sprogtilegnelse, UCC og forfatter til ere bøger om børns sproglige udvikling. Har senest udgivet ”Sprogets milepæle. Hvornår skal vi være bekymrede for et barns sproglige udvikling?” Christina Tagmose Master i læse-skrivedidaktik, læsekonsulent ved Pædagogisk Udviklingscenter Horsens Tilde Mette Juul Videnskabelig assistent, Center for Ungdomsforskning. Er uddannet kandidat i pædagogisk soci- ologi med speciale i universitetspædagogik. Har konkret forskningserfaring inden for områderne ordblinde unge, efterskolepædagogik og vejledning i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelser og universitetspædagogik. Elisabeth Arnbak Audiologopæd, Ph.d. og lektor på Institut for Uddannelse og Pædagogik, Århus Universitet. Har for - sket i identikation og afhjælpning af dysleksi, funktionelle læsefærdigheder blandt unge og voksne samt udvikling af elevers faglige læse- og skrivefærdigheder. Kl. 09.00 - 09.30 Kaffe Kl. 09.30 - 09.40 Velkomst og orientering Kl. 09.40 - 10.30 Lese- og skrivevansker – Hva vet vi? Hva gjør vi? Ved Solveig Lyster Forelesningen vil ta utgangspunkt i ”The simple view of reading” som beskriver lese - forståelse som produktet av avkoding og lytteforståelse. Elever med dysleksi har først og fremst utfordringer med ordavkodingen mens andre elever som strever med lesin- gen kan ha utfordringer med leseforståelsen. Skolene i Skandinavia etter hvert har fått mye kunnskap om ordavkoding og den fonologiske bevisstheten som støtter avkodingen, men det er langt mindre kunnskap om hvordan leseforståelse best kan utvikles og lese - forståelsesvansker forebygges. Lytteforståelse kan deneres som en bred språkkom - petanse bestående av mange ulike språklige ferdigheter, men ordforrådet, spesielt, er et svært viktig element i lytteforståelsen. En rekke studier viser at barns/elevers ordforråd er en god prediktor for hvordan leseforståelsen utvikler seg. I tillegg påvirker ordforrådet også ordavkodingen. Forelesningen vil derfor ha et spesielt fokus på hvordan skolen kan arbeide med elevenes ordforråd med tanke på å forebygge og avhjelpe leseforståelses - vansker. Et bedre utviklet ordforråd og kompetanse til å bli sin egen «ordforrådsutvikler» vil ikke bare hjelpe elever som har eller kan komme til å få leseforståelsesvansker, men også gi gode muligheter for at elever kan kompensere for avkodingsvansker og lav lese - fart. 10:30-10:45 Kort pause 10:45-11:45 Solveig Lyster – fortsat 11:45-12:30 Frokost Kl. 12.30 - 14.15 Temagrupper Vælg mellem følgende 4 temagrupper: KONFERENCENS FORMÅL KONFERENCENS OPLÆGSHOLDERE KONFERENCENS PROGRAM