01 08 2013

August 1, 2013  |  By  | 


Trak denetleme şube mü - dürü Özbaran yaptığı açıklamada trak ışıklarının, traği aksatma - ması için bazı noktalara bilerek ko - nulmadığını aktardı. Köprülü kav - şağı çıkışına trak kuralları gereği

More from Rabia Çetin