Comenius

June 16, 2014  |  By  | 


COMENIUS TIMES Apie projektą... PIRMASIS COMENIUS DAUGIAŠALĖS MOKYKLŲ PARTNERYSTĖS PROJEKTAS J onavos Jeronimo Ralio gimnazijos mokiniai ir mokytojai nuo 2013 m. gruodžio mėnesio da- lyvauja