תולדות

November 4, 2013  |  By  | 


ב " חישמה ךלמה יחי ה ב " חישמה ךלמה יחי ה א ְ ב ְ ר ְ ה ם