Bahan Sokongan Modul PdP Sistem Rangkaian dan Dunia Internet Bhg

April 27, 2015  |  By  | 


SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET 14 Standard kandungan: 2.0Memahami Fungsi PerantiRangkaian Komputer Standard pembelajaran: 2.1Menamakan peranti rangkaian. 2.2 Menerangkan fungsi peranti rangkaian. Masa:60 minit NOTA RUJUKAN Perkakasan Rangkaiankomputer

More from Din Kuantan

Page 1 / 3