Modul Dunia Pengkalanan Data Tahun 5 Bhg 1

April 27, 2015  |  By  | 


2 DUNIA PANGKALAN DATA Modul:DPD(1) Standard kandungan: 1.0MemahamiData dan Maklumat Standard pembelajaran: 1.1 Mengenalpastijenisdata 1.2Menghasilkanmaklumatdaridatayang dikumpul Masa:60 minit NOTA RUJUKAN Mengenalpasti data Data adalah merupakan fakta me

More from Din Kuantan

Page 1 / 3