Modul Dunia Pengkalanan Data Tahun 5 Bhg 3

April 27, 2015  |  By  | 


DUNIAPANGKALAN DATA 35 Standard kandungan:3.0 MembangunkanSistemPangkalan Data Standard pembelajaran: 3.1Membina Jadual menggunakan jenis data Teks,tarikhdannombor. 3.2Memasukkan datamenggunakan jadual Masa:180minit NOTA RUJUKAN Jadual merupakan ob

More from Din Kuantan

Page 1 / 3