Modul Dunia Pengkalanan Data Tahun 5 Bhg 4

April 27, 2015  |  By  | 


46 DUNIAPANGKALAN DATA Standard kandungan: 3.0 MembangunkanSistemPangkalan Data Standard pembelajaran: 3.3Membinaborang 3.4Menambahrekodmenggunakanborang 3.5 Menyunting rekod menggunakan borang Masa:120 minit NOTA RUJUKAN Form merupakan satu objek pangkala

More from Din Kuantan

Page 1 / 3